اخبار

 

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر و پیامدهای سوء آن به مدت 3 روز و با حضور بیش از 500 نفر از کارآموزان ، مربیان و کارکنان آموزش فنی و حرفه ای در سالن اجتماعات مرکز شماره یک تبریز برگزار شد.
محوریت اهداف این همایش تبیین دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی کارشناسان در زمینه آثار مصرف مواد مخدر و مهار آن، ارتقای سطح عمومی و آگاهی مخاطبان نسبت به آثار مصرف مواد مخدر، ارائه راهکارهای نوین پیشگیری از مصرف مواد مخدر ، ارائه شیوه‌های نوین درمانی، دارویی، روانشناختی در مصرف‌کنندگان مواد مخدر می باشد.  

 موضوعات این همایش را نقش سازمان‌های مردم نهاد درکاهش مصرف مواد مخدر به منظور ایجاد امنیت پایدار، توانمندسازی فرهنگی، مصرف مواد مخدر، امنیت، آموزه‌های دینی به عنوان سازه‌ای موثر در کاهش مصرف مواد مخدر و ایجاد امنیت اجتماعی، خانواده ، امنیت، نقش درمان در بازتوانی و توانمندسازی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و تاثیر آن بر ایجاد تعادل فردی و اجتماعی در جهت برقراری نظم و امنیت پایدار عنوان کرد.

گفتنی است که این همایش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار شد.
در این همایش کارشناسان نیروی انتظامی و متخصصان مشاوره و روان پزشکی در خصوص انواع مواد مخدر و عوامل اعتیاد ، اثرات ان در فرد و جامعه و نحوه برخورد با افراد معتاد و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده و جامعه آخرین یافته های علمی و نتایج محققان را ارائه نمودند.