اخبارتشکل های غیر دولتی پیشگیری از مواد مخدر استان آذربایجان شرقی ساماندهی می شوند
اولین نشست مشترک تشکل های غیر دولتی فعال در مقابله با اعتیاد مواد مخدر استان آذربایجان شرقی با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار موج در تبریز، محمد آقایی جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی در این نشست اظهار داشت: در سال گذشته با همکاری تشکل های غیردولتی در 91 مدرسه استان، کلاس های آموزشی پیشگیری از اعتیاد تشکیل شد که امسال برای مدارس واقع در محلات پرخطر این مهم در اولویت کاری قرار گرفته است.

 وی افزود: برای اولین بار در سطح کشور، تشکل های غیردولتی مرتبط ارزیابی می شوند و همه تشکل ها باید از سازمان بهزیستی مجوز فعالیت دریافت نمایند.
وی با انتقاد از وابستگی تشکل های غیر دولتی به منابع مالی دولتی افزود: این یک عیب بزرگ است که باید آسیب شناسی شود.
وی همچنین از بی اعتنائی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی استان نسبت به طرح های تحقیقاتی حوزه پیشگیری و در مان یا مبارزه با مواد مخدر گلایه کرده و افزود: علیرغم بودجه 40 میلیارد ریالی هیچ طرحی وجود ندارد.
آقایی در پایان پیشنهاد ایجاد اتاق فکر تشکل های غیر دولتی استان را داد و خاطر نشان ساخت:
امسال بودجه 140 میلیارد ریالی فعالیته ای فرهنگی در استان ها تخصیص می یابد و همه سازمان های دولتی و غیر دولتی باید نسبت به هزینه کرد پاسخگو باشند.
گفتنی است در این نشست نمایندگان تشکل های غیر دولتی به ارائه پیشنهادات و انتقادات خود پرداخته و امیر رنجبر به عنوان مسئول امور تشکل های غیردولتی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذر بایجان شرقی معرفی شد.